Kapat

Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda...

YOLUMUZ BİR...

2828 Sayılı Kanun

     SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU

    Kanun Numarası: 2828

    Kabul Tarihi: 24/05/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 27/05/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18059

    BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE GENEL ESASLAR

    AMAÇ:

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı; korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, özürlü, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlere ve bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar ile faaliyet ve gelirlerine ait esas ve usulleri düzenlemektir

 

TESPİT VE İNCELEME:

    Madde 21 - Kurum, korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç aile, çocuk, özürlü ve yaşlılar ile sosyal hizmetlere muhtaç diğer kişileri tespit ve incelemekle görevlidir.

    Bu kişilerin Kuruma duyurulmasında ve incelemeye ilişkin olarak Kurum ile işbirliğinde bulunulmasında mahalli mülki amirler, sağlık kuruluşları ve köy muhtarları ile genel kolluk kuvvetleri ve belediye zabıta memurları yükümlüdürler.

 

Kanunun Tamamına Buradan Ulaşabilirsiniz.